Milli Eğitim Mevzuatı İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu

SORU-CEVAPKategori: Yönetmelikİl Milli Eğitim Disiplin Kurulu
Burak0355 sormuş 10 ay önce

Değerli hocalarım saygılarımı sunuyorum.Mudur yetkili bir okulda disiplin amiri olarak disiplin cezasını veren İl Milli Eğitim Müdürü yapılan itiraz sonucunda İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda kurula katılabilir mi?Teşekkür ederim

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 10 ay önce

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin “disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının görüşme usulü, toplantı ve karar yeter sayısı” başlıklı 24.maddesinin 4.fıkrasında;”Disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını ya da muhakkikliğini yaptıkları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamaz.” Hükmü yer almaktadır.
Disiplin kurulları ve amirleri tarafından verilen disiplin cezalarının sağlıklı ve nesnel olması, disiplin amirleri ile disiplin kurulu başkan ve üyelerinin olayı nesnel değerlendirmesiyle mümkün olduğundan, disiplin hukukunda; hakkında soruşturma yürütülen kişilerle arasında husumet bulunan, soruşturmada taraf pozisyonunda olan ve soruşturmayı yürüten kişilerin, disiplin amiri sıfatıyla ya da disiplin kurulu başkan veya üyesi olarak tesis edilecek disiplin cezası işlemine katılamayacakları kabul edilmektedir.
Bu itibarla; yukarıda yer verilen Yönetmelik’te de, disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını yaptıkları memurlara ait islerle ilgili kurul toplantılarına katılamayacakları belirtilmiş olup; öncelikle disiplin cezasını bizzat veren disiplin amirinin, aynı cezaya yapılan itirazın görüşüldüğü disiplin kurulu toplantısına (üye olarak) katılmasının kabulü de mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.