Milli Eğitim Mevzuatı EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN 16’INCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN KADROLU MÜDÜR YARDIMCISI EK DERSİ ÜCRETİ

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN 16’INCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN KADROLU MÜDÜR YARDIMCISI EK DERSİ ÜCRETİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersEK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARIN 16’INCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN KADROLU MÜDÜR YARDIMCISI EK DERSİ ÜCRETİ
Ahmet DEMİR sormuş 2 sene önce

İlçe Milli Eğitime MEB Ek Ders Kararı Madde 16 kapsamında görevlendirilen bir müdür yardımcımız var. Geldiği okulda ikili eğitim yapılmakta ve tek müdür yardımcısı.
1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.
Aynı kararın “İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 7. maddesinde ise “1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.”
Anılan kararın 5. maddesinin amacının 16. madde kapsamında geçici görevlendirilenlerin mali haklarını kötüleştirmemek ve mümkünse iyileştirmek olduğu açıktır.
Şayet okulunda olsaydı;
Ek ders kararı madde 10/7 kapsamında 18 saat
Hakem Kurulu  Kararı ile  müdür yardımcılarına verilen +1 saat
Yine Hakem Kurulu kararı ile verilen ikili eğitim kapsamında olmak üzere +2 saat ek ders hakkı olacaktı.
Anılan her iki madde (+1 saat ve ikili eğitim ile gelen +2 saat)  MEB Ek Ders Kararı’nın 10. maddesinin tamamlayıcısı ve madde ile bütünleşik durumuna gelmiştir.
Bu durumda 21 saat ek ders ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Değerli görüşlerinizle konuya netlik getirmeniz için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkür ederiz.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, bir okulda kadrolu müdür yardımcısı iken Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesi uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiği, bu kapsasa  21 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir