Milli Eğitim Mevzuatı İLKOKULLARDA İNGİLİZCE İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNE BRANŞ ÖĞRETMENİ GİREBİLİR Mİ?

İLKOKULLARDA İNGİLİZCE İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNE BRANŞ ÖĞRETMENİ GİREBİLİR Mİ?

SORU-CEVAPKategori: EkdersİLKOKULLARDA İNGİLİZCE İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNE BRANŞ ÖĞRETMENİ GİREBİLİR Mİ?
İBRAHİM AK sormuş 3 sene önce

HOCAM MERHABA
OKULUM İLKOKUL VE ORTAOKUL BİRARADADIR.İLKOKULDA 6 SAAT İNGİLİZCE,2 SAAT DİN KÜLTÜRÜ DERS SAATİ VARDIR. BU DERSLERE BRANŞ ÖĞRETMENLERİ GİREBİLİR Mİ?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın İbrahim bey;
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmen” başlıklı 43’ncu maddesininim 3’uncu fıkrasında; “ (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.” hükmü gereğince  Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri branş öğretmeni okutulacağını değerlendirmektedir.