Milli Eğitim Mevzuatı İSTİFA EDEN ÖĞRETMENİN GÖREVE DÖNÜŞÜ

İSTİFA EDEN ÖĞRETMENİN GÖREVE DÖNÜŞÜ

SORU-CEVAPKategori: DiğerİSTİFA EDEN ÖĞRETMENİN GÖREVE DÖNÜŞÜ
Perican Arslan sormuş 3 sene önce

İstifa eden bir öğretmenin tekrar mesleğe dönmek istemesi durumunda süreç nasıl işliyor,öğretmenin yeni görev yerinin belirlenmesi için atama dönemlerinin mi beklenmesi gerekiyor,yoksa açıktan bir başvuru mu söz konusu? Teşekkürler…

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

20/02/2020 Tarihli Ve 2020/60 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 1’ıncı maddesinde; “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için memur kadroları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.” Denilmektedir.
Öncelikle istifa etmiş memur (asil memur olduktan sonra istifa eden memur) dönmek istediği kuruma isteğini belirten bir dilekçe ile başvurur.   Cumhurbaşkanı Kararı ile memur kamu idarelerine kadrolar verildiği  dikkate alındığında  asli devlet memurlarının memuriyete atanma için aranan şartları taşıması halinde sınav şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 92 nci ve 97 nci maddeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde atamalarının yapılması ilgili kurumların takdirinde olduğunu değerlendirmektedir