Milli Eğitim Mevzuatı KADROSU DOLU OLAN MÜDÜRLÜĞE GÖREVLENDİRİLEN MÜDÜR YARDIMCISI KAÇ SAAT EKDERS ALMALIDIR

KADROSU DOLU OLAN MÜDÜRLÜĞE GÖREVLENDİRİLEN MÜDÜR YARDIMCISI KAÇ SAAT EKDERS ALMALIDIR

SORU-CEVAPKategori: EkdersKADROSU DOLU OLAN MÜDÜRLÜĞE GÖREVLENDİRİLEN MÜDÜR YARDIMCISI KAÇ SAAT EKDERS ALMALIDIR
ersan sormuş 2 sene önce

Ben müdür yardımcısı iken başka bir yere görevlendirilen müdürün yerine 16/2 maddesi ile geçici görevlendirildim. Bu durumda müdür yardımcısı ekdersi olan 19 saati mi yoksa müdür ekdersi olan 24 saati mi almalıyım?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

1 Eylül  2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan  Kamu görevlileri Hakem Kurulu  Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün “Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti”  başlıklı 5’nci maddesinde; “…Kararın  10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın  16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında görevlendirilenler haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması  gerektiği, ancak  bir okulda kadrolu müdür yardımcısı olduğun için kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca diğer kurumlara görevlendirilen yöneticiler, kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılması gerektiğin, bu kapsamda haftada 19 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir