Milli Eğitim Mevzuatı ikamet adresinin memuriyet mahallinde olmayıp

ikamet adresinin memuriyet mahallinde olmayıp

SORU-CEVAPikamet adresinin memuriyet mahallinde olmayıp
HALİL sormuş 5 sene önce

ikamet adresinin memuriyet mahallinde olmayıp, memuriyet mahalline gitmeyerek ikamete dayalı olarak tespit edilen aile hekiminden alacağı istirahat raporunun. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geçerli olup olmayacağı? hakkında bilgi verebilir misiniz?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 sene önce

Devlet Personel Başkanlığının 16/05/2012 tarihli görüş yazısında “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucuları” ifadesinden memurun görev yaptığı ilin sınırları içinde bulunan sağlık hizmeti sunucularının anlaşılması gerekmekte olup, Bu Yönetmelik’in 7 nci maddesinin 6 ncı bendinde "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur" belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,” mütalaa edilmektedir