Milli Eğitim Mevzuatı OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ ‘YERLEŞİM YERİ’ İFADESİ

OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ ‘YERLEŞİM YERİ’ İFADESİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatOKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ ‘YERLEŞİM YERİ’ İFADESİ
canfer gürbunar sormuş 4 sene önce

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi
MADDE 39- (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür.
(2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ’NİN 39 MADDESİNDE GEÇEN ‘YERLEŞİM YERİ’ İFADESİ İL, İLÇE MERKEZİ, KÖY OLARAK NEYİ TANIMLAMAKTA VEYA KAPSAMAKTADIR.KÖY VE İLÇE MERKEZİ AYRI YERLEŞİM YERİNİ İFADE ETMEKTE MİDİR?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 sene önce

Sayın Canfer bey;
Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesi’nde: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir…” şeklinde tanımlanmak suretiyle düzenlenmiştir. Buna göre; yerleşim yerini kişinin yaşamsal faaliyetlerinin merkezi olan yer biçiminde nitelendirmemiz de mümkündür.

  • Belletici ihtiyacı;
  1. Okulda görevli öğretmenler arasından,
  2. Okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından,
  3. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacağı bileceğini, değerlendirilmektedir.