Milli Eğitim Mevzuatı Müdür yardımcısı mesai sonrası ek ders

Müdür yardımcısı mesai sonrası ek ders

SORU-CEVAPKategori: EkdersMüdür yardımcısı mesai sonrası ek ders
ali sormuş 2 sene önce

Müdürü yardımcıları yada Müdürler mesai saatinden sonra örneğin mesai 17.30 da bitiyor 17.40 ta halk eğitimde okuma yazma kursu açabilir mi? Açabilirse maaş karşığı ücreti kesilir mi? Teşekkürler

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

  1. a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.

  1. b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır
Kararın 4’üncü maddesinin (k) bendinde ise; “Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,… ifade eder.” denilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 5’inci sırasında ise; Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, ilgili mevzuatı çerçevesinde tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcıları olacaktır.
Bu itibarla, kursları verecek öğretmenlerin alan mezunu olması yada sertifikasının bulunması gerektiği, aylık maaş karşılığı sayılmadığı, bu kapsamda hafta sonu, yarıyıl ve mesai saatleri haricinde planlanan kursların, resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate kadar ek ders ücreti  ders verebileceği değerlendirilmektedir.