Milli Eğitim Mevzuatı NORM FAZLASI ATAMASI SONRASI ÖZÜR DURUMU TAYİNİ İSTEME

NORM FAZLASI ATAMASI SONRASI ÖZÜR DURUMU TAYİNİ İSTEME

SORU-CEVAPKategori: DiğerNORM FAZLASI ATAMASI SONRASI ÖZÜR DURUMU TAYİNİ İSTEME
Mert Göktürk sormuş 2 sene önce

Merhaba. Aralık 2020 tarihi itibariyle norm fazlası duruma düştüm. 25 Aralık tarihinde norm fazlası tayini isteyeceğim. Buna göre atama sonrası il içinde tayinim çıkarsa Ocak 2021’de yapılması planlanan özür durumu tayinlerine başvuru halkım olacak mı?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49 ncu maddesinde; “(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak;
a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri hâlinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.
b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
ç) Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.” Hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanları şartı olduğu,  (b) fıkrası kapsamında olmayanlar ise  aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme  isteğinde bulunabileceği  değerlendirilmektedir.