Milli Eğitim Mevzuatı ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE EK DERS ÖDENMEMESİ

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE EK DERS ÖDENMEMESİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE EK DERS ÖDENMEMESİ
mukrafon sormuş 3 sene önce

Öğretmen okulda hazır ancak öğrenciler teneffüste okulu terketti. bu sebeple işlenemeyen ek dersin ödemesi yapılır mı.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinde ders görevinin hangi hallerde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarım Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci bölümünün 2’nci maddesinde; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin  Kararın 16’ncı maddesinde gerekse 4. Dönem Toplu Sözleşmenin yukarıda belirtilen 2’nci maddesinde; öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle okula gelmemeleri nedeniyle okulda bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılacaklarına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu kapsamda, öğrencilerin idari izin veya tatil dışında okula gelmemeleri nedeniyle okulda bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.