Milli Eğitim Mevzuatı OKUL MÜDÜRÜ İZİN YETKİSİ

OKUL MÜDÜRÜ İZİN YETKİSİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatOKUL MÜDÜRÜ İZİN YETKİSİ
Ergün KARAHAN sormuş 3 sene önce

Okul müdürü verilmesi gereken zorunlu mazeret izini dışında 10 güne kadar öğretmene geçerli mazereti olması halinde izin verebilir mi

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ” “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin C fıkrasında ; “(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür” hükmü gereğince,  ilde vali, ilçede kaymakam tarafından öğretmenlere  on gün mazeret  izin verilebileceğini değerlendirmekteyim.