Milli Eğitim Mevzuatı OKULUMUZ PANSİYON ONAYI VE EKDERS ÜCRETİ

OKULUMUZ PANSİYON ONAYI VE EKDERS ÜCRETİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersOKULUMUZ PANSİYON ONAYI VE EKDERS ÜCRETİ
iLhaN sormuş 2 sene önce

Sayın yetkili;
Önceki sorularda cevap vermişiniz ama farklı bir durum olabilir mi düşüncesiyle sormak istiyorum.
Okulumuz yatılı olmayan bir ortaokul iken 01.12.2020 tarihi itibariyle pansiyonumuz resmen açılmış ve yönetici normu da tanımlanmıştır. Bu bilgiler ışığında pansiyon açılmadan Müdür 24 saat ek ders , müdür yardımcısı 19 saat ek ders ücreti alıyordu. Onay tarihinden itibaren malum pandemiden dolayı gerek okulların kapalı olması gerekse pansiyonun yeni açılmış olmasından dolayı sisteminde dahi yatılı öğrencisi yokken ek ders ücretleri pansiyonlu okulların ki gibi mi olur yoksa eskisi gibi mi devam eder bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Personel Genel Müdürlüğünün  “ Ek ders ücreti” konulu  2007/19 numaralı genelgesinde; “…Aynı maddenin (c) bendinin 2’nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır…” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10’ncu maddesinde;   “… Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,… ,  Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla,  01.12.2020 tarihi itibariyle pansiyonunuz resmen açıldığı ve yönetici normu verildiği dikkate alındığında,  okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmadığı, bu kapsamda pansiyonlu okulların müdürü 30 saat,  pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının  haftada 28 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.