Milli Eğitim Mevzuatı Özel Eğitim Öğretmenlerinin Belleticilik ücreti

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Belleticilik ücreti

SORU-CEVAPKategori: EkdersÖzel Eğitim Öğretmenlerinin Belleticilik ücreti
Ahmet Can Sagir sormuş 1 sene önce

Nöbet ve seminer döneminde de ek dersi %25 artilimli olan özel eğitim öğretmenleri belleticilik görevi yapınca bunun için de ücretlerini %25 artilimli mi alırlar?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Görüleceği gibi, söz konusu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlandırılmanın temel şartı, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görev yürütülüyor olmasıdır.
Bu çerçevede, özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik açılan özel sınıflarda görevli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinde, eğitim faaliyetleri yönüyle herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
Bu itibarla, özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel alt sınıflarında görevli öğretmenlere; ilgili mevzuatına göre kendilerine verilmiş belletici olarak görevi bulunması ve bu görevi eksiksiz olarak fiilen yerine getirmeleri durumunda ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.