Milli Eğitim Mevzuatı ÖZÜR GRUBU TAYİN

ÖZÜR GRUBU TAYİN

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikÖZÜR GRUBU TAYİN
Akkan03 sormuş 2 sene önce

Ocak ayında eş durumu ile tayin isteyeceğim. Eşim özel sektörde çalışıyor 1 buçuk yıldır. Ama şimdi başka ilde yeni bir işe başlama olayı var. Tayin isteyebilmem için aynı ilde mi sigortasının yatmış olması gerekiyor hep. Son iki yıl içinde 360 günlük sigortası var zaten. Sadece iş değişikliği olması tayinimi etkiler mi, yine tayin isteyebilir miyim

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin (Genel Yönetmeliğin) “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,” hükmünün uygulanmasına ilişkin;
Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (d) bendinde memurun kamu personeli olmayan eş sebebiyle aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin yapılabilmesi için “talep edilen yerde” başvuru tarihi itibariyle eşinin son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerektiği ifade edildiğinden, başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kesintili veya kesintisiz 360 gün sosyal güvenlik priminin tamamının talep edilen yerde yatırılmış olması ve başvuru tarihi itibariyle eşin çalışıyor olması gerektiği belirttirmektedir.
Bu kapsamda 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
Bu çerçevede,   başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam  etmesi gerekmektedir.  Bu kapsamda  iş değişikliği olması Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeyi etkilemeyeceği değerlendirilmektedir.