Milli Eğitim Mevzuatı PANSİYONLU OKULLARIN MÜDÜR VE PANSİYONDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI EK DERS ÜCRETİ

PANSİYONLU OKULLARIN MÜDÜR VE PANSİYONDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI EK DERS ÜCRETİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersPANSİYONLU OKULLARIN MÜDÜR VE PANSİYONDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI EK DERS ÜCRETİ
Nilüfer DEMİR sormuş 2 sene önce

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarihli ve 16964289 yazılarına göre okul pansiyonlarında barınma hizmeti verilmeyecektir.Bu durumda Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ekders Ücretinde Ders Niteliğinde yönetim görevi hafta da kaç saat üzerinden ödeneceği ile ilgili tereddüt oluşmuştur. Teşekkür ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Personel Genel Müdürlüğünün  “ Ek ders ücreti” konulu  2007/19 numaralı genelgesinde; “…Aynı maddenin (c) bendinin 2’nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür ve müdür başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden yararlandırılmalarında, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır…” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10’ncu maddesinde;   “… Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,… ,  Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, görev yaptıkları okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmadığı dikkate alındığında, pansiyonlu okulların müdürü 30 saat,  pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının  haftada 28 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.