Milli Eğitim Mevzuatı PLANLAMA VE BAKIM-ONARIM GÖREVİ

PLANLAMA VE BAKIM-ONARIM GÖREVİ

SORU-CEVAPKategori: EkdersPLANLAMA VE BAKIM-ONARIM GÖREVİ
Nilüfer DEMİR sormuş 2 sene önce

5 Ekim 2020 tarihi itibari ile atölyelere gelen öğrenciler için Meslek Liselerinde meslek dersi öğretmenleri, atölye ve alan şeflerine ödenen ek ders, planlama – bakım onarım ek ders ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüte düşülmüştür.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 Maddenin 4.fıkrasında; ’Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.’’  denilmektedir.
Covid-19 salgınından kaynaklı zorunlu sebeplerden dolayı okulda yapılacak olan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevini tamamlayanlar bakımından ise ek ders görevi olarak verilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla; bu karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” görevinin fiilen yapılmış olması gerektiği değerlendirmektedir.