Milli Eğitim Mevzuatı PROJE KAPSAMINDA YURT DIŞI GÖREVİ

PROJE KAPSAMINDA YURT DIŞI GÖREVİ

SORU-CEVAPPROJE KAPSAMINDA YURT DIŞI GÖREVİ
Kemal sormuş 3 sene önce

Proje kapsamında yurt dışındagörevli oldukları sürelerde ek ders ücretinden yararlanabilir miyim?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde; “Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.” hükmü yer almaktadır.
Ek ders ücreti ödemeleri yalnızca Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında yürütülen geçici görevler karşılığında öngörülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin düzenlendiği 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen” ibaresi ile geçici görevlendirmeler karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin düzenlendiği 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile” ibareleri de bu doğrultuda düzenlenerek, yurt dışında yapılan görevler ek ders ücreti kapsamı dışında olduğu değerlendirmekle birlikte,
Projelere katılmak üzere yurt dışında görevlendirilenlerin, yurt dışında görevli oldukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olmadığını değerlendirilmektedir.