Milli Eğitim Mevzuatı Proje okuluna müdür yardımcılığına geçici görevlendirme ek ders ücreti

Proje okuluna müdür yardımcılığına geçici görevlendirme ek ders ücreti

SORU-CEVAPKategori: EkdersProje okuluna müdür yardımcılığına geçici görevlendirme ek ders ücreti
ogzhn sormuş 1 sene önce

Bulunduğum proje imam hatip lisesinde öğretmenken geçici olarak müdür yardımcısı olarak valilik tarafından görevlendirildim. Okulum hem ortaokul hem de lise eğitimi vermekte hemde pansiyonlu ve atanmış bir müdür yardımcısı da okul kurulalı beri olmadı. Boş müdür yardımcılığı kadrosuna geçici olarak görevlendirildim. Bu durumda haftalık 22 saat üzerinden mi ekdersim yapılmalı yoksa haftalık 18 saat üzerinden mi ekdersim olmalıdır.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” ile “Vekâlet görevi” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “…Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir. ..” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla, Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında görevlendirilenler haftada sadece 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.