Milli Eğitim Mevzuatı Rehber öğretmene kulüp ek dersi verilmesi vuru mu?

Rehber öğretmene kulüp ek dersi verilmesi vuru mu?

SORU-CEVAPKategori: EkdersRehber öğretmene kulüp ek dersi verilmesi vuru mu?
Muallime Hanım sormuş 1 sene önce

Rehber öğretmen olarak çalıştığım okulda bu yıl kulüp görevi verildi. Haftalık 2 saat ek dersini rehber öğretmen olarak alabiliyor muyum?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerin İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar  belirlenmiştir. Bu belirlemede, öğretmenlere hangi durumlarda azami ders görevlerinin üstünde ek ders görevi verilebileceği anılan Kararın 8’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu itibarla, gerek Kararın 8’inci maddesinde gerekse diğer maddelerinde rehberlik alan öğretmenlerine sözü edilen etkinliklerde ilave ek ders görevi verilebileceğine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
Bu çerçevede, söz konusu görevleri yürütmek üzere KULÜP görevi düşünülen rehberlik alanı öğretmenlerinin, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.