Milli Eğitim Mevzuatı SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMENİN MEBBİSE İŞLENMESİ

SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMENİN MEBBİSE İŞLENMESİ

SORU-CEVAPKategori: MevzuatSENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMENİN MEBBİSE İŞLENMESİ
Anonim Kullanıcı sormuş 2 sene önce

Merhaba,
Ben bir yıldan fazlaca süre önce sendikadan ayrıldım. Ancak Mebbis kayıtlarına ayrılış tarihinin işlenmesi gerçekleşmedi. 60 gün önce kurumuma işlenmesi hususunda dilekçe verdim ancak yine işlenmedi.Kurum kendinde yetki olmadığını ifade ediyor, yetki verecek birim ise yetki istenmesi lazım diyor, ancak bu da gerçekleştirilmiyor anladığım kadarı ile kısır bir döngüde kaldı.
Silsile yolu ile ayrılış tarihimin işlenmesini isteyeceğim ancak bu bilginin mebbis modülüne işlenmesinin yasal dayanağı var mıdır? Yani bir kurum böyle bir zorunluluk yok işlemiyorum der ise yasal olarak işlemesi gerektiğini belirten bağlayıcı bir yönetmelik, genelge vb bir mevzuat var mıdır? Biraz araştırdım ancak herhangi bir kaynağa erişemedim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Üyelikten Çekilme” başlıklı 5 nci maddesinde; “Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3) de gösterilen “Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu” ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna verir. Kurum görevlisi kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş (15) gün içinde sendikaya gönderir.” Hükmü yer almaktadır.
Personel Genel Müdürlüğünün “MEBBÎS personel verilerinin güncellenmesi” konulu 13.11.2018 tarihli ve 21669785 sayılı yazısında; “Bakanlığımızca yapılan kontrollerde ilgili raporlarda halen eksik ve hatalı veriler bulunduğu, güncellenmesi hususu ilgi (b) ve (c) yazılarımızla bildirilmiş olmasına rağmen halen kayıtların güncellenmediği görülmektedir.
Bu nedenle ilinizde görev yapan tüm personele, MEBBİS kişisel bilgiler modülünde bilgilerinin kontrol edilerek eksik ve hatalı kayıtların güncellenmesinin sağlanması konusunda gerekli duyurunun yapılması ile birlikte “İl/ İlçe/ Kurum Hatalı ve Eksik Kayıt Durumu” raporlarının da düzenli kontrolünün yapılarak, personel bilgilerinin tam ve doğru olarak sistemde yer alması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.” Denilmektedir.
Bu itibarla,  “Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu” ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra okula verilmesi gerektiği,  görevli okul  yöneticisi ise kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye verilmesi, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yazıları gereğince,  MEBBİS kişisel bilgiler modülünde işlenmesi gerektiği değerlendirmektedir.