Milli Eğitim Mevzuatı Sözleşmeli eş tayini

Sözleşmeli eş tayini

SORU-CEVAPKategori: MevzuatSözleşmeli eş tayini
Hilkil sormuş 1 sene önce

Merhaba benim başlangıç tarihim 30 eylül 2019. 2022 ağustos eş tayini hakkım var mı acaba? Lütfen cevaplar mısınız?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  30.09.2022  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.