SORU-CEVAPSözleşmeli öğretmen eş durumu
Nazife Polat sormuş 5 ay önce

4 Ekim 2018 tarihinde göreve başladım. Bu Ekim ‘de üç yılımı doldurmuş olacağım.Eşim askeri personel İsparta’ ya tayini çıktı, ben üç yıldır Şırnak’a görev yapmaktayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan eş durumu atamalarından faydalanabilir, eşimin yanına gelebilir miyim?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 5 ay önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında  3 Ekim 2021  tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp 30 Eylül tarihinden sonra öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  kadrolu öğretmenlerin aile birliği  bağlı yer değiştirmesine başvuramayacağınız değerlendirilmektedir.