Milli Eğitim Mevzuatı SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYINI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYINI

SORU-CEVAPSÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYINI
Sözleşmeli Öğretmen sormuş 2 sene önce

18.10.2018 tarihinde göreve başladım. Eş durumu tayin hakkım var mı acaba ?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinin 3. fıkrasındaki; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda ayın 1’i ila 14’ü arasında sözleşmeli öğretmen olarak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri o ayın ilk iş günü itibarıyla; 15’i ile 15’inden bir sonraki ayın başlangıcına kadar tamamlayacak olanların öğretmen kadrolarına atama kararnameleri ise günlük olarak MEBBİS üzerinden gönderilmektedir.
Bu itibarla; tüm yer değiştirme işlemlerinde; “Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül  tarihi esas”  alındığı dikkate alındığında,  18.10.2018 tarihinde  3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atanacağınızdan dolayı,  2022 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği bağlı yer değiştirmesine başvurabileceğiniz değerlendirilmektedir.