Milli Eğitim Mevzuatı Sözleşmeli öğretmen rapor alması

Sözleşmeli öğretmen rapor alması

SORU-CEVAPKategori: MevzuatSözleşmeli öğretmen rapor alması
Cpthkn sormuş 2 sene önce

Eşim sözleşmeli öğretmen olarak atandı fakat hamileliği ağır geçmekte. Düşük riskinden dolayı sürekli yatması gerekiyor. Doktor ayakta durmasını yasakladı. İşe başlayıp hemen rapor alma durumu nasıl oluyor? Heyet raporu alsa geçerli olur mu? SGK da belirli bir gün çalışmadığı için hastane raporu nasıl verebilir? Teşekkürler

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. maddesinde; “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” hükmü yer almaktadır.
Anılan düzenleme de  daha önceden yer alan “30 günü geçmemek üzere” ibaresi, Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır. Danıştay kararı sonrası madde ile getirilen yılda 30 günü geçmeme kuralı ve sınırlaması kaldırılmış olduğundan, göreve başladıktan sonra  heyet raporu almasında bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.