Milli Eğitim Mevzuatı Sözleşmeli Öğretmen Rapor Kesintisi

Sözleşmeli Öğretmen Rapor Kesintisi

SORU-CEVAPKategori: MevzuatSözleşmeli Öğretmen Rapor Kesintisi
bugundegil sormuş 2 sene önce

Merhaba,

Yaklaşık 7 ay önce atamam yapıldı ve Aralık ayında 3 günlük bir rapor aldım. Ocak ayında maaş bordromu incelediğimde ”iş gör. öde.” adı altında 304 TL kesinti yapıldığını gördüm. Bu rapordan başka herhangi bir rapor almadım yani toplam raporlu gün sayısı 7’yi geçmedi. Bu durumda maaşımdan kesinti yapılması normal bir durum mudur?

Saygılar.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10’uncu maddesinde; “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” Denilmektedir.
Bu itibarla, sözleşmeli öğretmenlerden rapor alanların ücretinden bir kesinti olmayacak, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen “iş göremezlik ödeneği” kadar bir düşüş olacağı değerlendirilmektedir.