Milli Eğitim Mevzuatı SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN, SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN, SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

SORU-CEVAPKategori: MevzuatSÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN, SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?
ysenen sormuş 3 sene önce

ataması yapılmış ancak henüz göreve başlamamış sözleşmeli öğretmen rahatsızlığı nedeni ile başlama sürecini uzatabilirmi.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin “Atama ve görev yerinin belirlenmesi” başlıklı 15 inci maddesinin 5’ıncı fıkrasında; “İlan edilen kontenjanlardan atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, ATANILAN GÖREVE GEÇERLİ BİR MAZERET OLMAKSIZIN SÜRESİ İÇİNDE BAŞLANILMAMASI ya da atanma hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle atama yapılabilir.” İle “Tebligat ve göreve başlama” başlıklı 16’ıncı maddesinde; “(1) Ataması yapılanlara, 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlar.(2) Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalayanlar görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibariyle norm kadrolarla ilişkilendirilir.(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da dört yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamaz.” Hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde;  atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile BELGE İLE İSPATI MÜMKÜN ZORLAYICI SEBEPLERLE göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edileceği   değerlendirilmektedir.