Milli Eğitim Mevzuatı SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE ÖZEL OKULDA DERS VEREBİLİR Mİ?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE ÖZEL OKULDA DERS VEREBİLİR Mİ?

SORU-CEVAPSÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE ÖZEL OKULDA DERS VEREBİLİR Mİ?
Mehmet sormuş 3 sene önce

Sözleşmeli İngilizce öğretmeniyim, özel okulda ders okutabilir miyim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Mehmet bey,

Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmesinin 4’üncü maddesinde; “Sözleşmeli öğretmene; … emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekilde ayrıca ek ders ücreti ödenir” denilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5’inci maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı maddesinde ise; bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kararın 26’ncı maddesinde ise; “(1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.” hükmü yer almaktadır.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.”   denilmektedir.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun yukarıda sözü edilen 8’inci maddesi hükmü de dikkate alınarak,  özel okullarda alanı itibarıyla haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatinin yarısı olan haftada 8 saate,  kadar ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.