Milli Eğitim Mevzuatı TEZLİ YÜKSEK LİSANS, NÖBET VE SOSYAL ETKİNLİK

TEZLİ YÜKSEK LİSANS, NÖBET VE SOSYAL ETKİNLİK

SORU-CEVAPKategori: EkdersTEZLİ YÜKSEK LİSANS, NÖBET VE SOSYAL ETKİNLİK
serdal özbayrak sormuş 3 sene önce

Merhaba tezli yüksek lisans yapmış bir öğretmen il mlii eğitim müdürlüğünde geçici görevlendirilmiş ise ve görev yaptığı okulda da 16 saat derse giriyorsa tezli yüksek lisanstan kaynaklanan %5 lik ücret farkını alırlarmı yoksa sadece 18 saat ücret alırlar yüksek lisanstan kaynaklanan farkı alamazlarmı ? ayrıca yine bu şekilde görevlendirilenler okulda 16 saat derse girdiklerinde okul nöbet ücretini 3 saat alabilirlermi alamazlarsa aynı maddeden görevlendirilen müdür yardımcıları niçin nöbet ücretlerini almaktalar sadece 18 saat ücret almamamktalar ? aynı şekile sosyal etkinlik ücreti alabililermi 2 saat saygılarımla teşekkür ederim

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Serdal bey;
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesinin 2 fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.” Hükmü gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, bu kararın 16 maddesinin 2 fıkrası kapsamında  görevlendirme yapılmış ise haftada sadece  18 saat ek ders saat ücreti alınabileceği, nöbet ücreti, yüksek lisans kaynaklan %5 ücret farkını ve sosyal etkinlik ücreti alamayacağını değerlendirmekteyim.