Milli Eğitim Mevzuatı Ücretli Öğretmen

Ücretli Öğretmen

SORU-CEVAPKategori: MevzuatÜcretli Öğretmen
Suyar sormuş 2 sene önce

Merhaba, okullarda ücretli öğretmenler ile ilgili yaşanan olumsuzluklara nasıl bir yol izlemek gerekiyor. Sıkıntı oluşturan ücretli öğretmeni uyarma, kınama cezası gibi bir seçenek var mıdır. Yoksa direk görevine son mu verilir.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; “Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları” başlıklı 124. maddesi 2. fıkrasındaki; “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.” Hükmü gereğince,  devlet memurlarına soruşturma açılarak disiplin cezası verilebilmektedir.
Bu itibarla, ücretli öğretmenler devlet memuru olmadığı, öğretmen sayısının yetersiz olması halinde il milli eğitim müdürlüklerinin yayımladıkları duyurularda bazı şartlara bağlı olarak görevlendirildikleri, olası bir disiplin konusundan dolayı soruşturma açılmayıp görevinin sonlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.