Milli Eğitim Mevzuatı ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ ( İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ HK)

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ ( İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ HK)

SORU-CEVAPKategori: EkdersÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ ( İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ HK)
Nilüfer DEMİR sormuş 2 sene önce

Kurumumuzda görevlendirilen ücretli öğretmenleri Kaymakamlık oluru ile iş güvenliği ve sağlığı eğitiminde görevlendirmekteyiz. Ücretli öğretmenlere ekders ücreti yönetmeliğinin 16. maddesi gereği idari izinli sayıp ek ders ücreti ödemesi yapabilir miyiz. Teşekkür ederim.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde;

(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” ile

Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’nci maddesinde;  “ …(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, EK DERS GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMIŞ OLMASI, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. ..” hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’inci maddesi kapsamında görevlendirme yapılamayacağı;
Bu itibarla,  ek ders ücreti karşılığında ders okutan ücretli öğretmenlerin, söz edilen Kararın 16’inci kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.