Milli Eğitim Mevzuatı ÜCRETLİ ÖĞRETMENİYİM, COVİD-19 SALGIN SÜREÇTE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERDEN DOLAYI GÖREVİME SON VERİLDİ!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİYİM, COVİD-19 SALGIN SÜREÇTE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERDEN DOLAYI GÖREVİME SON VERİLDİ!

SORU-CEVAPKategori: YönetmelikÜCRETLİ ÖĞRETMENİYİM, COVİD-19 SALGIN SÜREÇTE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERDEN DOLAYI GÖREVİME SON VERİLDİ!
HASAN ASLAN sormuş 3 sene önce

09.09.2019 tarihinde ücretli matematik öğretmeni olarak göreve başladım.
Yerine göreve başladığım Kadrolu Öğretmen sene başında DOĞUM İZNİNE ayrılmış ve çocuğundan dolayı sene sonuna kadar 1 ay 1 ay rapor almayı planlıyormuş.
13.03.2020 tarihinde COVİD-19 salgın sebebinden dolayı okullar tatil edildi.
01.04.2020 tarihinde okul müdürüm beni arayarak : ‘ Hocam sizin görev yaptığınız yerdeki kadrolu öğretmen sene başında DOĞUM İZNİNE ayrılmıştı. Mart ayında da BİR AY RAPOR almıştı. Şimdi kendisinin 01.04.2020 tarihinde raporu bittiği için sizin görevinize son veriyoruz.’ denildi.
Sizden ricam benim durumumu İLGİLENDİREN MEVZUAT veya YÖNETMELİK VAR MI ?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 3 sene önce

Sayın Hasan bey,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” konulu 05.05.2020 tarihli ve 6771622 sayılı yazısında; “İlinizde bulunan eğitim kurumların Covid-19 salgım nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere, bu süreçte ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği ile bu öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir. Bilindiği gibi daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (b) yazıda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında ek ders ücreti karşılığı ders okutanların, söz konusu sürelerde ek ders görevlerini ne şekilde yapmış sayılacakları belirtilmiştir.  Diğer taraftan, geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır. Bu nedenle, geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kuramlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6’ncı maddede; ‘(1) 2019-2020 öğretim yılında, 9’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgım nedeniyle eğitim kurumların tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır. (2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi hâlinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm, Anayasamızda ifadesini bulan sosyal hukuk devleti” anlayışının bir gereği olarak düzenlenmiştir. Daha önce yalnızca fiilen okuttukları dersler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılan ve fiilen okutmadıkları ders görevlerini herhangi bir şekilde yapmış sayılmayan ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler bakımından yapılan bu geçici düzenlemenin, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumun ortaya çıkarabileceği muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yapıldığı kuşkusuzdur. Dolayısıyla olağan durumlarda uygulanması öngörülen bazı işlemlerin, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda Aym şekilde uygulanmasının mümkün olamayacağı düşünülmektedir. Sonuç itibarıyla, eğitim kurumların Covid-19 salgım nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesinin, “sosyal hukuk devleti” anlayışına ve anılan Kararın yukarıda belirtilen geçici 6’ncı maddesinin düzenlenme amacına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.”  Denilmektedir.

Bu itibarla, geçici görevli, doğum izinli veya raporlu iken eğitim kuramlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacağı değerlendirmekte birlikte, Covid-19 salgım nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine DAHA ÖNCE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA DERS OKUTMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLENLERİN görevlerine SON VERİLMESİNİN Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6’ncı maddesindeki DÜZENLENME AMACINA UYGUN OLMAYACAĞI değerlendirilmektedir.