Milli Eğitim Mevzuatı Ücretsiz izin

Ücretsiz izin

SORU-CEVAPKategori: MevzuatÜcretsiz izin
Merve sormuş 1 sene önce

Merhaba. Doğum sonrası 2 yıllık ücretsiz izin hakkımı kullandım. Mevzuatta 5 yılı doldurmuş öğretmenin 18 aya kadar ücretsiz izin hakkı var deniyor. Kullandığım 2 yıllık izin sonrası bu hakkımı kullanabiliyor muyum?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 1 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, aylıksız izin sonrası göreve başlamasını müteakip gerekli şartları taşıması halinde bir yıl süreyle ücretsiz izin verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.