Milli Eğitim Mevzuatı VEKALET GÖREVİ

VEKALET GÖREVİ

SORU-CEVAPKategori: GörevlendirmeVEKALET GÖREVİ
Mehmet kama sormuş 2 sene önce

22 maddenin 2.bendine  göre vekalet görevi şartları nelerdir?

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

Görevlendirme yapılan Örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliğinin (okul  müdürü ve müdür yardımcısı) boş bulunması, ilgilinin sınav şartı öngörülen yöneticilik görevleri için (bu sınavlara girebilme hakkı elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıması ve atamanın asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten yapılmış olması, bir başka ifade ile vekaleten atanacağı kadroya “asaleten atanabilecek” durumda bulunması gerektiğini değerlendirilmektedir.