Milli Eğitim Mevzuatı yaz dönemi doğum izni

yaz dönemi doğum izni

SORU-CEVAPyaz dönemi doğum izni
ufuk sahin sormuş 2 sene önce

merhabalar hocam bi sorumuz olucaktı dogum oncesı 8 dogum sonrası 8 hafta izne tabi bir öğretmenin doktor raporu ile son 3 haftaya kadar çalışaniliceği kalan 5 haftalık izni doğum sonrasına aktarabiliceğini daha önce belirtmiştiniz sorum şu doğum zamanı yaz tatilinin içine gelen gebe bir memur (eylül’ün başı) bu doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarması mümkünmüdür?

2 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kuruntunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum önccsi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.
“Kamu Personeli Genel Tebliği”nin “Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı kısmının “Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni” başlıklı bölümünde; “Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı değerlendirilmektedir.

zlmzlm cevapladı 2 sene önce

Yaz dönemi başlayıp 1,5 sene sürecek telafi eğitimi olacak. Bu durumda fiilen çalışma durumumuz var. İçinde bulunduğumuz şartlarla bu mevzuat arasında farklılık yok mudur? Öğretmenler için gönüllülük esası var evet ama hamile olmasak çalışabiliriz.