Milli Eğitim Mevzuatı Yeşil Pasaport Alabilir miyim?

Yeşil Pasaport Alabilir miyim?

SORU-CEVAPYeşil Pasaport Alabilir miyim?
Yönetici Admin sormuş 5 sene önce

GİH sınıfında VHKİ olarak görev yapmaktayım Kadro derecem 5, 4.derecenin 1.kademesinden maaş almaktayım. Emekli keseneğim ise 2. derecenin 2. kademesinden kesilmektedir. Bu şartlarda yeşil pasaport alabilir miyim? Teşekkür eder, saygılar sunarım.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 4 sene önce

5682 sayılı Pasaport Kanunu. Hususi(yeşil) pasaportlara ilişkin 14 üncü maddesinin A bendinin 1 inci fıkrasında ise "Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 – 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar;(Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 – KHK – 378/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 – 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.(2) " hükmü yer almaktadır.
bu kapsamda; 1, 2 ve 3 üncü kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine "Yeşil Pasaport" verileceği düzenlenmiştir.