Milli Eğitim Mevzuatı Yönetici idari izin

Yönetici idari izin

SORU-CEVAPKategori: DiğerYönetici idari izin
Özlem A. sormuş 2 sene önce

Sayın yetkili, ben müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım.1 Mart 2021 tarihli 2021/5 sayılı Genelge de “…Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.” ifadeleri yer almaktadır. Burada geçen yöneticiler hariç ifadesini, e nabizdan idari izin belgesi alabildiğim halde tarafıma siz yönetici olduğunuz için idari izinli değilsiniz, denilmektedir. Lütfen, amirime durumumu anlatabilmem için benim idari izinli olup olmadığım hususunda cevaplayabilir misiniz? Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.

1 cevap yazılmış
Yönetici Admin cevapladı 2 sene önce

02.03.2021 tarihli COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Hakkında Genelgesinde;Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.” denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Covıd-19 Kapsamında İdari İzin, Dönüşümlü Ve Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasların “İdari izin” başlıklı   5 nci maddesinde;Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden hamileler, yasal süt izni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesinin (F) fıkrasına göre izin kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, …Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplardan (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) olanlar ile kreş, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personel yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılacaktırhükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç olanlar dışında, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacağı değerlendirmektedir.